woj. pomorskie

Adres: 82-200 Malbork ul. Poczty Gdańskiej 19A pow. malborski Typ i rodzaj zakładu: zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn) areszt śledczy (tylko dla mężczyzn) zakład karny typu zamkniętego dla młodocianych (tylko dla mężczyzn) z wyjątkiem osób wymienionych w pkt II „Uwag” Dodatkowo: tymczasowo aresztowani i skazani chorzy na […]

Adres: 82-400 Sztum ul. Nowowiejskiego 14 pow. sztumski Typ i rodzaj zakładu: zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych (tylko dla mężczyzn) zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych (tylko dla mężczyzn) areszt śledczy (tylko dla mężczyzn) Dodatkowo: wyłacznie: Niebezpiecznikierowani indywidualnie z innych aresztów śledczych i zakładów karnych skazani (R-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla […]