woj. opolskie

Adres: 47-100 Strzelce Opolskie ul. Karola Miarki 1 pow. strzelecki Typ i rodzaj zakładu: zkład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po razpierwszy (tylko dla mężczyzn) zakład karny typu zamkniętego dla młodocianych (tylko dla mężczyzn) zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn) z wyjątkiem osób wymienionych w pkt II […]

Adres: 42-793 Ciasna ul. Cegielniana 13 pow. lubliniecki woj. śląskie Typ i rodzaj zakładu: zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych (tylko dla mężczyzn) 1. Nie mogą przebywać osoby zakwalifikowane jako wymagające osadzenia w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu, a ponadto nie […]

Adres: 47-100 Strzelce Opolskie ul. Świerczewskiego 3 pow. strzelecki Typ i rodzaj zakładu: zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych (tylko dla mężczyzn) areszt śledczy (tylko dla mężczyzn) Dodatkowo: skazani (R-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo tymczasowo aresztowani i skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną tymczasowo aresztowani i skazani […]