woj. łódzkie

Adres: areszt śledczy (tylko dla mężczyzn) Typ i rodzaj zakładu: kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego 1. Nie mogą przebywać osoby zakwalifikowane jako wymagające osadzenia w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu, a ponadto nie mogą być przyjmowane doprowadzone osoby, o których […]

Adres: 93-161 Łódź ul. Kraszewskiego 1/5 Typ i rodzaj zakładu: zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn) areszt śledczy (tylko dla mężczyzn) areszt śledczy (tylko dla kobiet) z wyjątkiem osób wymienionych w pkt I i II „Uwag” Dodatkowo: łącznie: tymczasowo aresztowani podlegający leczeniu szpitalnemu, w tym również osoby, o […]

Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wronia 86/90 Typ i rodzaj zakładu: areszt śledczy (tylko dla mężczyzn) zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych (tylko dla mężczyzn) z wyjątkiem skazanych (R-1) wymienionych w pkt II „Uwag” Dodatkowo: skierowani do oddziału dla tymczasowo aresztowanych zakwalifikowanych jako Niebezpieczny tymczasowo aresztowani i skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną tymczasowo aresztowani […]

Adres: 97-323 Golesze Małe pow. piotrkowski Typ i rodzaj zakładu: zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn) zakład karny typu otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn) 1. Nie mogą przebywać osoby zakwalifikowane jako wymagające osadzenia w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym typu zamkniętego w […]

Adres: 99-100 Łęczyca pow. łęczycki Typ i rodzaj zakładu: zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych (tylko dla mężczyzn) zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn) Dodatkowo: skazani (R-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu skazani poruszający się na wózku inwalidzkim skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną […]

Adres: 99-400 Łowicz ul. Wiejska 3 pow. łowicki Typ i rodzaj zakładu: zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych (tylko dla mężczyzn) areszt śledczy (tylko dla mężczyzn) z wyjątkiem osób wymienionych w pkt I i II „Uwag” Dodatkowo: skazani (R-1/t, R-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych tymczasowo aresztowani […]

Adres: 91-612 Łódź ul. Beskidzka 54 Typ i rodzaj zakładu: zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych (tylko dla mężczyzn) areszt śledczy (tylko dla kobiet) zakład karny typu półotwartego: (tylko dla kobiet): dla odbywających karę po raz pierwszy, dla recydywistów penitencjarnych. zakład karny typu otwartego: (tylko dla kobiet): dla odbywających karę po raz pierwszy, dla […]

Adres: 98-200 Sieradz ul. Orzechowa 5 pow. sieradzki Typ i rodzaj zakładu: zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn) areszt śledczy (tylko dla mężczyzn) zakład karny typu zamkniętego dla młodocianych (tylko dla mężczyzn) zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn) zakład karny typu […]

Adres: 98-200 Sieradz ul. Torowa 2 pow. sieradzki Typ i rodzaj zakładu: zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn) zakład karny typu otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn) 1. Nie mogą przebywać osoby zakwalifikowane jako wymagające osadzenia w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym typu […]