O zakładzie karnym we Wronkach

Jednym z bardziej znanych więzień w Polsce jest zakład karny we Wronkach. Oprócz tego, że jest to dość duży i znaczący na polskiej mapie więziennictwa zakład, jego popularność, czy raczej po prostu znajomość zawdzięcza temu, że przez ostatnie lata było dosyć głośno o samej miejscowości. W tym podpoznańskim miasteczku mieści się fabryka urządzeń gospodarstwa domowego a także rozgrywał swoje mecze zespół piłkarski Amica Wronki, który przez wiele lat występował w piłkarskiej ekstraklasie. Dlatego bardzo często obok wiadomości z piłkarskiego boiska pojawiała się wzmianka o pobliskim więzieniu.

Jest to zakład typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Posiada liczne oddziały dla osób tymczasowo aresztowanych, dla skazanych, którzy odbywają karę w zakładzie karnym o charakterze półotwartym. Posiada także oddział terapeutyczny przeznaczony dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi albo z upośledzeniem umysłowym. Jest także oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu lub też innych środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Zakład karny we Wronkach posiada również szkołę, która naucza w zakresie wiedzy szkoły zasadniczej zawodowej a także średniej technicznej. Skazani odbywający karę w tym więzieniu są zatrudniani w przedsiębiorstwie przywięziennym PPM Pomet, a także przy pracach administracyjno gospodarczych na terenie zakładu. Te formy zatrudnienia są odpłatne, natomiast nieodpłatnie zatrudnia się więźniów przy pracach na rzecz samorządu lokalnego.

Więzienie to zostało zbudowanie pod koniec dziewiętnastego wieku. Jego przeznaczeniem było osadzanie osób pozostających do dyspozycji Sądu Prowincji Poznańskiej, a także dla osób z długimi wyrokami pozbawienia wolności. Zbudowano je w systemie celkowym, czyli w pojedynczych celach zamykano więźniów i ograniczano im całkowicie dostęp do innych osób. W latach późniejszych budynki rozbudowywano. Pierwotnie zakład karny we Wronkach składał się z trzech pawilonów po cztery kondygnacje każdy, a także z kompleksu budynków z przeznaczeniem dla strażników więziennych. Układ budynków zaplanowano na kształt krzyża. Kolejnymi budynkami, jakie dobudowano, były m. in. szpital, dwa budynki gospodarcze oraz osobny dom dla księdza i dyrektora więzienia.

Kiedy wybuchło Powstanie Wielkopolski w 1918 roku, więzienie zostało otwarte i wszyscy skazani zostali wypuszczeni na wolność. Przez około rok czasu teren więzienia we Wronkach służył młodemu polskiemu wojsku za koszary. Po zakończeniu walko o niepodległość przywrócono tutaj poprzednią funkcję. Zaczęto kierować w to miejsce działaczy organizacji komunistycznych i robotniczych, a także skierowano pierwsze kobiety — więźniarki. Od roku 1921 zakład ten oficjalnie należał już do struktur więziennictwa polskiego.

W latach trzydziestych więzienie to stało się zakładem ciężkim, osadzano w nim głównie więźniów politycznych. Podczas II Wojny Światowej zakład stanowił część systemu penitencjarnego Trzeciej Rzeszy. Przebywali w nim więźniowie odsiadujący kary pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do dwóch lat, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Po zakończeniu wojny zakład karny nadal funkcjonował a, aż do 1956 roku, kiedy zamieniono go na więzienie polityczne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Później stał się jednym z cięższych więzień w Polsce i taki stan rzeczy trwa do dziś.

Zakład Karny Wronki — mapa dojazdu, adres, dokładne informacje.