Adres:

80-803 Gdańsk ul. Kurkowa 12

Typ i rodzaj zakładu:

  • areszt śledczy (M,K)

Dodatkowo:

  • skierowani do oddziału dla tymczasowo aresztowanych i skazanych (P-1,M-1,R-1) oraz (P-1/t, M-1/t, R-1/t)zakwalifikowanych do systemu terapeutycznego poza oddziałem terapeutycznym), zakwalifikowanych jako Niebezpieczny
  • kobiety i mężczyźni podlegający leczeniu szpitalnemu
  • tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną
  • kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego
  • tymczasowo aresztowani i skazani wymagający całodobowej opieki lekarskiej
  • kobiety i mężczyźni skazani (P-1,P-1/t, R-2, R-2/t, P-3,M-3,R-3 M-1, M-1/t, R-1, R-1/t,P-2,P-2/t,M-2,M-2/t) chorzy na gruźlicę (niezakaźni dla otoczenia), po zakończeniu I fazy leczenia w oddziale przeciwgruźliczym tutejszego szpitala
  • tymczasowo aresztowani poruszający się na wózku inwalidzkim
1. Nie mogą przebywać osoby zakwalifikowane jako wymagające osadzenia w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu, a ponadto nie mogą być przyjmowane doprowadzone osoby, o których mowa w art. 88 § 4 oraz 212a § 3 kkw.
2. Nie mogą przebywać osoby zakwalifikowane jako wymagające osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu, zwani dalej Niebezpiecznymi.
3. Adnotacje „…podlegający leczeniu szpitalnemu” oraz „… wymagający całodobowej opieki lekarskiej” oznaczają, że mogą być kierowani tymczasowo aresztowani skazani bez względu na grupę i podgrupę klasyfikacyjną. Ponadto adnotacja „…skierowani do ośrodka diagnostycznego” oznacza, że mogą być kierowani tymczasowo aresztowani i skazani bez względu na grupę i podgrupę klasyfikacyjną.
4. W areszcie śledczym mogą przebywać skazani niezbędni do obsługi jednostki penitencjarnej a także objęci realizacją umowy o zatrudnieniu. W zakładzie karnym typu zamkniętego mogą przebywać skazani zakwalifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu półotwartego, a w zakładzie karnym typu półotwartego skazani zakwalifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu otwartego, jeżeli są niezbędni do obsługi jednostki penitencjarnej, a także skazani, którzy są objęci realizacją umowy o zatrudnieniu, jeżeli zostali awansowani w tejże jednostce.
5. Areszt śledczy lub zakład karny przyjmują skazanych według rodzaju i typu zakładu karnego w systemach: zwykłym programowanego oddziaływania oraz skazanych skierowanych do systemu terapeutycznego poza oddziałem, zgodnie z posiadaną grupą i podgrupą klasyfikacyjną.